Kannabidiol hamuje replikację SARS-CoV-2 poprzez indukcję stresu ER gospodarza i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi6110

ROSNER Authors Info & Affiliations
SCIENCE ADVANCES – 20 Stycznia 2022 – Pierwsza publikacja – DOI: 10.1126/sciadv.abi6110

Abstrakt

Streszczenie
Rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 i trwająca pandemia COVID-19 podkreślają potrzebę nowych metod leczenia. Tutaj donosimy, że kannabidiol (CBD) hamuje infekcję SARS-CoV-2 w komórkach i u myszy. CBD i jego metabolit 7-OH-CBD, ale nie THC lub inne badane kongeneryczne kannabinoidy, silnie blokują replikację SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka płuc. CBD działa po wniknięciu wirusa, hamując ekspresję genów wirusa i odwracając wiele efektów SARS-CoV-2 na transkrypcję genów gospodarza. CBD hamuje replikację SARS-CoV-2 częściowo poprzez regulację odpowiedzi gospodarza na stres IRE1α RNase endoplasmic reticulum (ER) i szlaki sygnalizacyjne interferonu. W dopasowanych grupach ludzkich pacjentów z National COVID Cohort Collaborative, CBD (100 mg/ml roztwór doustny według dokumentacji medycznej) miało znaczący negatywny związek z pozytywnymi testami SARS-CoV-2. Badanie to podkreśla CBD jako potencjalny środek zapobiegawczy dla wczesnego stadium zakażenia SARS-CoV-2 i zasługuje na przyszłe badania kliniczne. Przestrzegamy przed stosowaniem preparatów niemedycznych, w tym doustnych, inhalacyjnych lub miejscowych, jako terapii zapobiegawczej lub leczniczej w chwili obecnej.

(…)
CBD indukuje ekspresję interferonu jako część swojej aktywności przeciwwirusowej

JEDEN Z MECHANIZMÓW
Innym mechanizmem, za pomocą którego CBD może hamować infekcję wirusową i promować degradację wirusowego RNA, jest indukcja ścieżki sygnalizacyjnej interferonu. Interferony należą do najwcześniejszych wrodzonych odpowiedzi immunologicznych gospodarza na ekspozycję patogenu (23). Jak podano (24), infekcja SARS-CoV-2 hamuje szlak sygnałowy interferonu (Fig. 7A i Fig. S17). Wiele genów w tym szlaku, takich jak ISG15, IFIT1, IFIT3, SOCS1 i OAS1, gen indukowany interferonem, który prowadzi do aktywacji RNazy L i degradacji RNA (25), było umiarkowanie podwyższonych przez samo CBD, ale wysoce indukowanych przez CBD w obecności wirusa (Fig. 7A i fig. S18,19). Te ostatnie wyniki są zgodne z możliwością, że CBD obniża efektywne miano wirusa wystarczająco, aby umożliwić normalną aktywację szlaku interferonowego gospodarza. W tym samym czasie CBD skutecznie odwrócił wirusową indukcję cytokin, które mogą prowadzić do śmiertelnej burzy cytokinowej na późniejszych etapach infekcji (Fig. 7B). Dla kontrastu, nieaktywny homolog CBDV nie indukuje znacząco genów w obrębie szlaku interferonowego ani nie zapobiega indukcji cytokin (Fig. 6A, 7A, 7C, fig. S20A,B i S21).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *