Marihuana i pacjenci z COVID-19: nowe spostrzeżenia z Izraela

Publikacja z: Medical Cannabis Network (Sieć Konopii Medycznych)

Marihuana i pacjenci z COVID-19: nowe spostrzeżenia z Izraela

29 stycznia 2021 r.

STERO Biotechs, z siedzibą w Izraelu, przedstawia wgląd w wykorzystanie konopi indyjskich i CBD jako potencjalnego leczenia COVID-19 i innych schorzeń

Dzięki powszechnemu dostępowi do dobrze zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej i ciągłym postępom naukowym, Izrael miał stosunkowo mniej ciężkich przypadków i zgonów w pandemii COVID-19.

Od dziesięcioleci Izrael jest również pionierem w badaniu potencjalnych mechanizmów działania i zastosowań konopi i ich pochodnych w szerokim zakresie schorzeń medycznych. STERO Biotechs, start-up zajmujący się badaniami i rozwojem, jest zaangażowany w badania i rozwój nowych rozwiązań w zakresie leczenia opartych na kannabidiolu (CBD), które potencjalnie przyniosą korzyści milionom pacjentów. STERO pracuje nad osiągnięciem dalszego know-how w poszukiwaniu skuteczniejszych metod leczenia pacjentów z COVID-19, między innymi z innymi schorzeniami.

Konopie indyjskie i COVID-19: przyjaciele czy wrogowie?

Na temat CBD i marihuany jako potencjalnych metod leczenia COVID-19 napisano już wiele publikacji. Ważne jest, aby zrozumieć, że w zależności od stadium choroby, kannabinoidy mogą pomóc lub zaszkodzić pacjentowi; ponieważ każda faza choroby prawdopodobnie będzie wymagała zupełnie innego leczenia. We wczesnych stadiach choroby pacjenci muszą wytworzyć odpowiedź immunologiczną, aby zwalczyć wirusa, więc ich układ odpornościowy musi być w jak najlepszej formie. Jednak w późniejszych stadiach, jeśli u pacjenta z ciężkim przypadkiem COVID-19 dojdzie do burzy cytokinowej, immunosupresyjna funkcja kannabinoidów może być wykorzystana do zwalczania szkodliwych, często śmiertelnych skutków choroby. Kluczowa jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyizolowanych kannabinoidów lub Cannabis w ogóle, na różnych etapach infekcji COVID-19 w warunkach klinicznych.

Firma STERO Biotechs wspiera badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności rozwiązania CBD firmy STERO w leczeniu burzy cytokinowej u pacjentów w ciężkich stadiach choroby COVID-19. STERO posiada bogate doświadczenie w pracy nad rozwojem leków opartych na CBD z poprzednich badań przeprowadzonych na ponad 150 pacjentach z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), steroidozależną chorobą Leśniowskiego-Crohna, przewlekłą pokrzywką i innymi; poszukując skutecznych sposobów zmniejszenia lub wyeliminowania zależności pacjentów od steroidów, jak również pomagając pacjentom, którzy są oporni na steroidy, aby na nie zareagowali.

Konopie indyjskie we wczesnych stadiach choroby COVID-19

W normalnych warunkach, kiedy układ odpornościowy wyczuwa infekcję lub stan zapalny, organizm uwalnia cytokiny do krwiobiegu. Cytokiny to – białka, peptydy lub glikoproteiny wydzielane przez specyficzne komórki układu odpornościowego, które pośredniczą i regulują odporność, stan zapalny i hematopoezę – pędząc do miejsca i komunikując białym krwinkom, który wirus lub komórka ma zostać zaatakowana. Gdy zainfekowana lub uszkodzona komórka zostanie zniszczona, cytokiny rozpraszają się, a zniszczone komórki są wynoszone jako odpady.

Ponieważ cytokiny odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu infekcji, zmniejszanie ich ilości jako środek zapobiegawczy lub we wczesnych stadiach infekcji może być złym pomysłem. Wiele autorytetów przestrzega przed stosowaniem środków z konopi we wczesnych stadiach infekcji, ponieważ konopie i specyficzne kannabinoidy, takie jak CBD i THC, tłumią reakcje immunologiczne.

Pacjenci z osłabionym układem odpornościowym są bardziej narażeni na ryzyko zachorowania na ciężką chorobę lub pozostania zakaźnym przez dłuższy okres czasu niż inni z COVID-19. Istnieje wiele powodów, dla których dana osoba może mieć obniżoną odporność lub osłabiony układ odpornościowy, w tym przeszczep narządu stałego, krwi lub szpiku kostnego, niedobory odporności oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów lub leczenie innymi lekami osłabiającymi odporność.1

Niektóre dowody wskazują jednak, że kilka ekstraktów o wysokiej zawartości CBD może hamować wnikanie i rozprzestrzenianie się komórek wirusowych poprzez obniżanie poziomu receptora konwertazy angiotensyny 2 (ACE2), receptora występującego w tkance płucnej oraz błonie śluzowej jamy ustnej i nosa, który jest wykorzystywany przez SARS-CoV-2 do wnikania do organizmu ludzkiego gospodarza.2 Ponieważ dane te pochodzą jedynie z badań in vitro, nie są rozstrzygające i wymagają dalszej walidacji na dużą skalę oraz badań klinicznych.

Ponadto obserwacje pacjentów leczonych innymi lekami immunosupresyjnymi lub biologicznymi lekami przeciw czynnikowi martwicy nowotworów (TNF) alfa z powodu nieswoistych zapaleń jelit (IBD) lub reumatoidalnego zapalenia stawów wskazują, że radzą sobie oni lepiej niż populacja ogólna, wymagają mniejszej liczby hospitalizacji i nie osiągają najcięższych stadiów COVID-19.3 Nadal trwają badania z zastosowaniem różnych leków przeciw TNF alfa.

Kannabinoidy i burza cytokinowa u pacjentów z ciężkim zakażeniem COVID-19

Różne badania wykazały, że burze cytokinowe, skutkujące zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), są główną przyczyną śmierci w ciężkich przypadkach COVID-19. W niektórych przypadkach, w których uwalnianie cytokin jest konieczne, układ odpornościowy reaguje nadmiernie, uwalniając zbyt wiele cytokin prozapalnych, takich jak interleukiny IL-6 i IL-1β, a także komórek odpornościowych, takich jak neutrofile i monocyty. Ten stan zapalny nazywany jest burzą cytokinową i może stać się niebezpieczny dla zdrowia pacjentów, ponieważ układ odpornościowy atakuje własne komórki organizmu zamiast wirusa, co oznacza, że pacjenci mogą doświadczać wysokiej gorączki, zapalenia, silnego zmęczenia i nudności. W skrajnych przypadkach, znanych jako hipercytokinemia, burza cytokinowa może zagrażać życiu, a nawet powodować niewydolność narządów.

W takich przypadkach płuca nie są w stanie usuwać szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla, i nie są w stanie efektywnie dostarczać tlenu do organizmu. Pomaga to wirusowi w szybkim namnażaniu się w płucach, co prowadzi do stanów chorobowych układu oddechowego, takich jak ARDS.

Endokannabinoidy wytwarzane w układzie oddechowym i indukowane kannabinoidami rozszerzenie oskrzeli sugerują znaczący potencjał terapeutyczny kannabinoidów w leczeniu chorób układu oddechowego, w tym ARDS wywołanego przez COVID-19. W kilku badaniach naśladujących uszkodzenie płuc spowodowane ARDS u myszy wykazano, że CBD poprawiło objawy kliniczne, znacznie poprawiło poziom tlenu i zmniejszyło poziom cytokin promujących stan zapalny wywołany ARDS wywołanym przez COVID-19.4 Szczegółowe badania wykazały, że CBD częściowo lub całkowicie odwróciło uszkodzenia płuc, takie jak przerost tkanki, bliznowacenie i obrzęk. Badanie wykazało, że powodem tego jest znaczny wzrost poziomu apeliny, peptydu wytwarzanego przez komórki serca, płuc, mózgu, tkanki tłuszczowej i krwi, który działa w zmniejszaniu stanu zapalnego. W modelu ARDS poziom apeliny w płucach i krwi spadł niemal do zera, ale kiedy naukowcy podali myszom CBD, poziom apeliny wzrósł 20-krotnie.5

Wykazano również, że ekstrakty z całych roślin konopi indyjskich zmniejszają krzepliwość krwi w modelach zwierzęcych.6 Wiadomo, że wiele z negatywnych skutków ogólnoustrojowych COVID-19 wydaje się być związanych ze zmienioną krzepliwością, więc możliwe jest, że konopie indyjskie mogą być przydatne w zarządzaniu również tymi następstwami.

Jednak pomimo wszystkich powyższych obserwacji, a także mniej uzasadnionych pogłosek i obietnic, nadal istnieje niewiele jednoznacznych dowodów dotyczących wpływu konopi na przebieg COVID-19.

Zachowanie ostrożności

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród ponad 1500 osób używających konopi indyjskich w Niderlandach 7 wykazało, że podczas blokady osoby nałogowo używające konopi indyjskich raczej zwiększyły niż zmniejszyły ich spożycie, zarówno pod względem częstotliwości, jak i ilości: 41,3% wszystkich respondentów zgłosiło, że od czasu wprowadzenia środków blokujących zwiększyło używanie konopi indyjskich, a 49,4% używało ich równie często jak wcześniej. Tylko 2,8% zaprzestało tymczasowo. Jedna trzecia osób, które przed wprowadzeniem blokady nie używały konopi indyjskich codziennie, zaczęła używać ich codziennie lub prawie codziennie.

W USA używanie marihuany wzrosło wśród seniorów w latach 2015-2018.8 Jest to niepokojące, ponieważ najpoważniejsze powikłania i najwyższa śmiertelność z powodu zakażenia COVID-19 występują u osób starszych.9 Słabe lub niepoparte twierdzenia w Internecie, że używanie marihuany może zapobiegać COVID-19, mogły zachęcać do jej stosowania.

Ryzyko może być większe u osób regularnie palących konopie: ponieważ COVID-19 zabija ludzi głównie poprzez uszkadzanie płuc, logiczne wydaje się, że pacjenci, których płuca są podrażnione i w stanie zapalnym, mają większe ryzyko uszkodzenia płuc i powikłań związanych z COVID-19.

Zarówno FDA, jak i WHO odradzają palenie marihuany w celu leczenia COVID-19.

Kilku producentów i sprzedawców CBD twierdzących, że ich produkty mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów lub leczenia COVID-19, otrzymało ostrzeżenia od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), która uważa sprzedaż i promocję produktów z niepotwierdzonymi twierdzeniami o leczeniu COVID-19 za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wątpliwe produkty obiecujące wyleczenie, leczenie lub zapobieganie COVID-19 nie zostały odpowiednio ocenione pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Głównym powodem do niepokoju jest to, że ludzie mogą mieć fałszywe przekonanie, że są chronieni przed zarażeniem wirusem, w najlepszym przypadku; lub w najgorszym, spowodować opóźnienie lub całkowite uniknięcie odpowiedniego leczenia medycznego, co prowadzi do poważnych i potencjalnie śmiertelnych skutków.

Wkład STERO Biotechs w badania nad COVID-19

Firma STERO Biotechs dostarczy i wesprze badanie kliniczne, objęte jej własnością intelektualną, dotyczące leczenia kannabidiolem ciężkiej i krytycznej infekcji płucnej COVID-19, w Centrum Medycznym Rabina (RMC) w Izraelu, w ramach globalnych wysiłków na rzecz zwalczania COVID-19.

Badanie kliniczne zainicjowane przez badaczy, prowadzone we współpracy z STERO i Mor Research Applications, ramieniem TTO firmy Clalit, rozpoczęło się wraz z początkiem „drugiej fali” wzrostu liczby pacjentów z COVID-19 w Izraelu. Badanie uzyskało już zgodę Komitetu Helsińskiego i planuje się objęcie nim 20 pacjentów jako dowód koncepcji (POC), z zastosowaniem leczenia opartego na CBD firmy STERO. Będzie ono prowadzone przez dr Ilya Kagan z oddziału intensywnej terapii w RMC.

Badanie ma na celu pomoc ciężko chorym pacjentom COVID-19 z niewydolnością oddechową wynikającą z ARDS. Cykl leczenia będzie trwał od 14 do 28 dni z następującym po nim okresem obserwacji o tej samej długości. W oczekiwaniu na sukces tego POC, STERO planuje rozszerzyć i skalować do wieloośrodkowego badania fazy 2a z 40 dodatkowymi pacjentami, zgodnie z wytycznymi i przepisami badań klinicznych FDA.

Założona w 2017 r. i mająca siedzibę w Izraelu firma STERO Biotechs jest firmą w fazie klinicznej zaangażowaną w badania i rozwój nowatorskich rozwiązań terapeutycznych opartych na kannabidiolu (CBD), które potencjalnie przyniosą korzyści milionom pacjentów poprzez wzmocnienie efektu terapeutycznego terapii sterydowych; obniżenie dawek sterydów potrzebnych w takich terapiach, a tym samym zmniejszenie ich strasznych skutków ubocznych; oraz umożliwienie pacjentom opornym na leczenie rozpoczęcie reagowania na potrzebne im terapie sterydowe, a wszystko to dzięki zastosowaniu terapii STERO opartej na CBD. Patent firmy STERO został wydany w USA i obejmuje ponad 130 wskazań z nazwy, CBD z dowolnego źródła (botanicznego lub syntetycznego), dowolne dawkowanie, w dowolnej kombinacji i dowolnym systemie dostarczania. Firma prowadzi obecnie dwa badania kliniczne fazy 2a i planuje rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w latach 2020-2021 dla różnych wskazań.

Jednym z głównych partnerów i udziałowców STERO jest MOR Research Applications, jednostka zajmująca się transferem technologii do Clalit Health Services, 360° HMO, największej w Izraelu i drugiej co do wielkości na świecie. Clalit jest właścicielem 14 szpitali i około 2 000 klinik, zatrudnia 9 000 lekarzy, którzy zapewniają opiekę ponad pięciu milionom pacjentów. MOR zarządza procesem poszukiwania nowych wskazań i komercjalizacji pomysłów i wynalazków powstałych w Clalit, dzięki czemu wszyscy wygrywają: naukowcy, partnerzy przemysłowi i społeczeństwo.

Koncepcje Talent Biotechs i STERO zostały wymyślone przez jednego z tych lekarzy, a wszystkie zasoby tego gigantycznego, dobrze naoliwionego mechanizmu HMO są dostępne dla kontynuacji naszych badań i prac testowych.

Referencje

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state

Wang, B et al. Aging (Albany NY); 2020 Nov 22;12(22):22425-22444.

Robinson et al. The Lancet, Vol. 2, Issue 11, E653-E655, November 01, 2020

Khodadadi, H et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2020; 5(3): 197-201

Salles, E et al. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 15 października, 2020 r.

Coetzee, C et al. Phytomedicine 2007 May;14(5):333-7

Van Laar, M et al. Front. Psychiatry, 21 grudnia 2020

Han, BH et al. JAMA Intern Med. (2020) 180:609-11

Onder, G et al. JAMA. (2020) 323:1775-6

Dr Sari Prutchi Sagiv

Dyrektor Naukowy

STERO Biotechs

www.sterobiotechs.com

Ten artykuł pochodzi z numeru 16 Health Europa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *