Kannabidiol dla pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami choroby COVID-19

Publikacja w: 

National library of Medicine

National Center for Biotechnology Information

Biblioteka Narodowa Medycyny

Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznej

Publikacja z dnia: 7 Październik 2021

Dotyczy badań zarejestrowanych 13 lica 2020

Kannabidiol dla pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami choroby COVID-19

(badanie CANDIDATE): Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne

José Alexandre S Crippa 1 2, Julia Cozar Pacheco 1, Antonio W Zuardi 1 2, Francisco S Guimarães 2 3, Alline Cristina Campos 3, Flávia de Lima Osório 1 2, Sonia Regina Loureiro 1, Rafael G Dos Santos 1 2, José Diogo S Souza 1, Juliana Mayumi Ushirohira 1, Rafael Rinaldi Ferreira 3, Karla Cristinne Mancini Costa 3, Davi Silveira Scomparin 3, Franciele Franco Scarante 3, Isabela Pires-Dos-Santos 3, Raphael Mechoulam 4, Flávio Kapczinski 2 5 6, Benedito A L Fonseca 7, Danillo L A Esposito 7, Afonso Dinis Costa Passos 8, Amaury Lelis Dal Fabbro 8, Fernando Bellissimo-Rodrigues 8, Eurico Arruda 9, Sandro Scarpelini 10, Maristela Haddad Andraus 11, Julio Cesar Nather Junior 12, Danilo Tadao Wada 12, Marcel Koenigkam-Santos 12, Antonio Carlos Santos 12, Geraldo Busatto Filho 13, Jaime E C Hallak 1 2

Affiliations expand

PMID: 34619044 DOI: 10.1089/can.2021.0093

Streszczenie:

Znaczenie (Waga badania): Ze względu na właściwości przeciwzapalne i działanie przeciwwirusowe „in vitro” przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu koronawirus 2 (SARS-CoV-2), kannabidiol (CBD) został zaproponowany jako potencjalne leczenie choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19).

Cel: Zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności CBD w leczeniu pacjentów z łagodnym do umiarkowanego COVID-19.

Projekt: Randomizowane, równoległe grupowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne przeprowadzone między 7 lipca a 16 października 2020 roku, w dwóch miejscach w Brazylii.

Strategia projektu: Pacjenci byli rekrutowani w izbie przyjęć.

Uczestnicy: Pacjenci z randomizacją blokową (stosunek przydziału 1:1 – przez badacza niezaangażowanego bezpośrednio w zbieranie danych) z łagodnym i umiarkowanym COVID-19 mieszkający w Ribeirão Preto w Brazylii, szukający konsultacji medycznej, oraz ci, którzy dobrowolnie zgodzili się na udział w badaniu.

Interwencje: Pacjenci otrzymywali 300 mg CBD lub placebo dodane do standardowej opieki objawowej przez 14 dni.

Główny wynik i miara: Pierwszorzędowym wynikiem było zmniejszenie lub zapobieganie pogorszeniu stanu klinicznego z łagodnego/umiarkowanego do ciężkiego/krytycznego mierzonego za pomocą skali COVID-19 lub naturalny przebieg ustępowania typowych objawów klinicznych. Pierwszorzędowy wynik badania oceniano w dniach 14, 21 i 28 po włączeniu do badania.

Wyniki: Do badania zakwalifikowano 321 pacjentów, z których 105 zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej CBD (n=49) lub placebo (n=42). Dziewięćdziesięciu jeden uczestników zostało włączonych do analizy skuteczności. Nie stwierdzono wyjściowych różnic między grupami pod względem nasilenia choroby (χ2=0,025, p=0,988) i mediany czasu do ustąpienia objawów (12 dni [95% przedział ufności, CI, 6,5-17,5] w grupie CBD, 9 dni [95% CI, 4,8-13,2] w grupie placebo [χ2=1,6, p=0,205 testem log-rank]). Do 28. dnia 83,3% pacjentów w grupie CBD i 90,2% w grupie placebo miało ustąpienie objawów. Nie było różnic między grupami w drugorzędowych pomiarach. CBD było dobrze tolerowane, powodując głównie łagodne i przemijające działania niepożądane (np. senność, zmęczenie, zmiany apetytu, senność, nudności, biegunka i gorączka), bez znaczących różnic między grupami leczonymi CBD i placebo.

Wnioski i Znaczenie: Codzienne podawanie 300 mg CBD przez 14 dni nie zmieniło ewolucji klinicznej COVID-19. Dalsze badania powinny zbadać efekt terapeutyczny CBD u pacjentów z ciężką postacią COVID-19, być może próbując wyższych dawek niż te zastosowane w naszym badaniu. Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov identyfikator NCT04467918 (data rejestracji: 13 lipca 2020 r.).

Słowa kluczowe: COVID-19; SARS-CoV-2; kannabidiol; badanie kliniczne; choroby zakaźne; choroby wewnętrzne.

Podobne artykuły

– Skuteczność i bezpieczeństwo Cannabidiolu i Standardowej Opieki Zdrowotnej w leczeniu wyczerpania emocjonalnego i wypalenia zawodowego wśród pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19: A Randomized Clinical Trial.

Crippa JAS, Zuardi AW, Guimarães FS, Campos AC, de Lima Osório F, Loureiro SR, Dos Santos RG, Souza JDS, Ushirohira JM, Pacheco JC, Ferreira RR, Mancini Costa KC, Scomparin DS, Scarante FF, Pires-Dos-Santos I, Mechoulam R, Kapczinski F, Fonseca BAL, Esposito DLA, Pereira-Lima K, Sen S, Andraus MH, Hallak JEC; Burnout and Distress Prevention With Cannabidiol in Front-line Health Care Workers Dealing With COVID-19 (BONSAI) Trial Investigators.

JAMA Netw Open. 2021 Aug 2;4(8):e2120603. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.20603.

PMID: 34387679 Free PMC article.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania imatynibu u hospitalizowanych dorosłych z COVID-19:  Ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania dla randomizowanego badania kontrolowanego.

Emadi A, Chua JV, Talwani R, Bentzen SM, Baddley J.

Trials. 2020 Oct 28;21(1):897. doi: 10.1186/s13063-020-04819-9.

PMID: 33115543 Artykuł bezpłatny PMC.

Wirtualizowane badania kliniczne oceniające historię naturalną i wpływ modulacji mikrobiomu jelitowego u niehospitalizowanych pacjentów z łagodnym do umiarkowanego COVID-19 randomizowane, otwarte, prospektywne badanie z równoległym badaniem grupowym oceniającym fizjologiczny wpływ KB109 na strukturę i funkcję mikrobioty jelitowej: ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania dla randomizowanego badania kontrolowanego.

Haran JP, Pinero JC, Zheng Y, Palma NA, Wingertzahn M.

Trials. 2021 Apr 2;22(1):245. doi: 10.1186/s13063-021-05157-0.

PMID: 33810796 Free PMC article.

Badanie skuteczności i bezpieczeństwa BIO101 w zapobieganiu pogarszaniu się stanu układu oddechowego u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19 (badanie COVA): ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania z randomizacją.

Dioh W, Chabane M, Tourette C, Azbekyan A, Morelot-Panzini C, Hajjar LA, Lins M, Nair GB, Whitehouse T, Mariani J, Latil M, Camelo S, Lafont R, Dilda PJ, Veillet S, Agus S.

Trials. 2021 Jan 11;22(1):42. doi: 10.1186/s13063-020-04998-5.

PMID: 33430924 Free PMC article.

Myślenie samobójcze

Harmer B, Lee S, Duong TVH, Saadabadi A.

2021 Aug 6. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-.

PMID: 33351435 Wolne Książki i Dokumenty. Review.

Biblioteka Narodowa Medycyny

Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznej

Publikacja z dnia: 7 Październik 2021

Dotyczy badań zarejestrowanych 13 lica 2020

Kannabidiol dla pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami choroby COVID-19

(badanie CANDIDATE): Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne

Streszczenie:

Znaczenie (Waga badania): Ze względu na właściwości przeciwzapalne i działanie przeciwwirusowe „in vitro” przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu koronawirus 2 (SARS-CoV-2), kannabidiol (CBD) został zaproponowany jako potencjalne leczenie choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19).

Cel: Zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności CBD w leczeniu pacjentów z łagodnym do umiarkowanego COVID-19.

Projekt: Randomizowane, równoległe grupowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne przeprowadzone między 7 lipca a 16 października 2020 roku, w dwóch miejscach w Brazylii.

Strategia projektu: Pacjenci byli rekrutowani w izbie przyjęć.

Uczestnicy: Pacjenci z randomizacją blokową (stosunek przydziału 1:1 – przez badacza niezaangażowanego bezpośrednio w zbieranie danych) z łagodnym i umiarkowanym COVID-19 mieszkający w Ribeirão Preto w Brazylii, szukający konsultacji medycznej, oraz ci, którzy dobrowolnie zgodzili się na udział w badaniu.

Interwencje: Pacjenci otrzymywali 300 mg CBD lub placebo dodane do standardowej opieki objawowej przez 14 dni.

Główny wynik i miara: Pierwszorzędowym wynikiem było zmniejszenie lub zapobieganie pogorszeniu stanu klinicznego z łagodnego/umiarkowanego do ciężkiego/krytycznego mierzonego za pomocą skali COVID-19 lub naturalny przebieg ustępowania typowych objawów klinicznych. Pierwszorzędowy wynik badania oceniano w dniach 14, 21 i 28 po włączeniu do badania.

Wyniki: Do badania zakwalifikowano 321 pacjentów, z których 105 zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej CBD (n=49) lub placebo (n=42). Dziewięćdziesięciu jeden uczestników zostało włączonych do analizy skuteczności. Nie stwierdzono wyjściowych różnic między grupami pod względem nasilenia choroby (χ2=0,025, p=0,988) i mediany czasu do ustąpienia objawów (12 dni [95% przedział ufności, CI, 6,5-17,5] w grupie CBD, 9 dni [95% CI, 4,8-13,2] w grupie placebo [χ2=1,6, p=0,205 testem log-rank]). Do 28. dnia 83,3% pacjentów w grupie CBD i 90,2% w grupie placebo miało ustąpienie objawów. Nie było różnic między grupami w drugorzędowych pomiarach. CBD było dobrze tolerowane, powodując głównie łagodne i przemijające działania niepożądane (np. senność, zmęczenie, zmiany apetytu, senność, nudności, biegunka i gorączka), bez znaczących różnic między grupami leczonymi CBD i placebo.

Wnioski i Znaczenie: Codzienne podawanie 300 mg CBD przez 14 dni nie zmieniło ewolucji klinicznej COVID-19. Dalsze badania powinny zbadać efekt terapeutyczny CBD u pacjentów z ciężką postacią COVID-19, być może próbując wyższych dawek niż te zastosowane w naszym badaniu. Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov identyfikator NCT04467918 (data rejestracji: 13 lipca 2020 r.).

Podobne artykuły

– Skuteczność i bezpieczeństwo Cannabidiolu i Standardowej Opieki Zdrowotnej w leczeniu wyczerpania emocjonalnego i wypalenia zawodowego wśród pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19: A Randomized Clinical Trial.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania imatynibu u hospitalizowanych dorosłych z COVID-19:  Ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania dla randomizowanego badania kontrolowanego.

Wirtualizowane badania kliniczne oceniające historię naturalną i wpływ modulacji mikrobiomu jelitowego u niehospitalizowanych pacjentów z łagodnym do umiarkowanego COVID-19 randomizowane, otwarte, prospektywne badanie z równoległym badaniem grupowym oceniającym fizjologiczny wpływ KB109 na strukturę i funkcję mikrobioty jelitowej: ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania dla randomizowanego badania kontrolowanego.

Badanie skuteczności i bezpieczeństwa BIO101 w zapobieganiu pogarszaniu się stanu układu oddechowego u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19 (badanie COVA): ustrukturyzowane streszczenie protokołu badania z randomizacją.

Myślenie samobójcze

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *